TEMİZ SPOR

Sporda Doping Tarihçesi

Sporun, yarışma unsuru olarak değerlendirilmesi, kazanma hedefini daha cazip hale getirmiştir. Bireysel olarak belirli hareketler dizisi sportif faaliyet olarak adlandırılsa da bireyler arası mücadele kavramının gelişmesi ve yerleşmesi neticesinde daha iyi, daha hızlı ve daha güçlü olma çabası da ana hedef haline gelmiştir.

Bu yüzden sportif müsabakaların tarihi ile dopingin tarihi de neredeyşe eşzamanlıdır.

Çok eski dönemlerde, halk tıbbı ve doğal tıp uygulamaları ile kendileri için “uygun” formülleri bulan sporcular için ilerleyen yıllarda bilim ve teknoloji devreye girecek ve her ne kadar karşı olsakta doping bilimi gibi kavram ortaya çıkacaktır.

Sahada sporcular arası amansız bir rekabet söz konusu iken, saha dışında ise bilimin aydınlık yüzü ve karanlık yüzü arasında sonu gelecek gibi görünmeyen bir rekabet uzunca bir süre devam edeceğe benziyor.

Spor Eczacılığı temel misyonu olarak “Temiz Spor” ve “Adil Mücadele” ilkelerini benimsediğimiz noktada, oyunun kurallarını altüst eden ve dengesizliğe sebep olan “Doping” kavramını analiz ederek başlangıcına ve gelişimine yakından bakmak faydalı olacaktır.

Bu inceleme ile Sporda Dopingin Tarihçesine gelin hepbirlikte göz atalım.

[timeline-express]

Related Posts