FIP, Gündem, Haberler

Uluslararası Eczacılık Federasyonundan Spor Eczacılarına davet var

2005 yılında FIP Konseyi,

Sporda Dopingle Mücadelede Eczacının Rolüne İlişkin Profesyonel Standartlar Bildirgesini kabul etti.Bildiri, 2014 yılında FIP Yönergeleri’ne dönüştürülmüştür.Bu beyan ve kılavuzlar, FIP’in eczacılar için bu önemli role açık bir taahhütte bulunduğunu göstermektedir. Spor Eczacıları artık uluslararası alanda spordaki tüm önemli paydaşlar tarafından tanınmaktadır.

İlaçların eylemleri ve kullanımları konusunda uzman olan eczacılar, sporda ilaç kullanımı ve kötüye kullanımı ile ilgili birçok alanda giderek artan bir rol üstlenmektedir. Eczacılar, erişilebilir, güvenilir ilaç bilgileri sağlayıcıları olarak, çalışma alanlarında giderek artan bir şekilde, aşağıdakileri içeren antidoping eğitiminin irtibat kişileri olarak kabul edilmektedir:

Birincil ve İkincil Bakım
İlaç endüstrisi
Başlıca spor etkinlikleri
Halk Sağlığı
Eğitim
Araştırma
Stratejik Liderlik

FIP tarafından, Spor Eczacıları olarak tanınan sağlık uzmanlarına yapılan davet mektubunun detayları aşağıdaki gibidir;

 1. Spor Eczacılığının Klinik Beklentileri
 • Toplumda ve birinci (orijinalinde 2.basamak olarak geçmekte) basamak sağlık kurumlarında meydana gelen spor ve egzersizle ilgili durumların tedavisi için gerekli eczane hizmetleri ve ürünleri.

Söz konusu başlıklar:

o TAKİ uygulamaları gerektiren reçeteli ilaçlar

o Kişisel ilaç kullanımı

o Besin destek ürünleri kullanımı

o Akut ya da kronik spor sakatlanmaları ve Ağrı Yönetimi

o Mental Sağlık Sorunu Yaşayan Sporcular

o Engelli Sporcular 

o Erken Dönem Sporcular

o Emekli Sporcular

 • Diğer sağlık bakım sunucuları ile sağlıklı iletişim
 • Spor Eczacılığı alanında yetkin ve etkin servislerin geliştirilmesi.
 1. Anti-doping – Doping ile Mücadele
 • Spor eczacılarının sporda dopingin önlenmesine yönelik anti-doping kuruluşları, kurumları ve kaynak sağlayıcıları içindeki rolü.

o Uluslararası Seviyede: 

▪ Dünya Doping ile Mücadele Ajansı (WADA) 

▪ Uluslararası Spor Federasyonları

▪ Uluslararası Test Ajansı (ITA) 

▪ Global DRO 

o Ulusal Düzeyde: 

▪ Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu(NADOs) 

▪ Bölgesel Dopingle Mücadele Organizasyonları (RADOs) 

▪ Milli Olimpiyat Komitesi

▪ Yerel ve ulusal spor kulüpleri ve dernekleri ve kolej sporları

 • İlaç endüstrisindeki eczacılar ve eczacılık bilim insanları
 • Doping Kontrolünde Eczacının Rolü (Doping Kontrol Yetkilisi) 
 1. Mevzuat ve Hukuk İşleri
 • Dopingle Mücadele Stratejilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konularında Spor Eczacılarının Rolleri,

o World Anti-Doping Agency – Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) 

o UNESCO 

o International Testing Agency Uluslararası Test Kontrol Ajansı (ITA) 

o Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)/ Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) 

 • Spor Eczacılarının Katılımıyla Klinik Yönetişim
 1. Majör Oyunlar ve Etkinlikler 
 • Majör oyunlar ve etkinliklerde yer alan sağlık hizmetleri kapsamındaki eczane servislerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında Spor Eczacılarının rolü 

 

o Olimpik/Paralimpik Oyunlar 

o Commonwealth Oyunları 

o Bölgesel Oyunlar (Asya Oyunlar vb)) 

o Major Uluslararası Oyunlar (FIFA Dünya Kupası vb.) 

 • Aşağıdaki başlıklara odaklanma rolleri: 

o Etkinlik öncesi organizasyon 

o Etkinlikler için gönüllülük

 1. Eğitim ve Araştırma
 • Eczacılar, diğer sağlık bakım sunucuları ve Sporcu Destek Personeli için Sporda ilaçların kullanımı hakkında , eğitimlerin ve uygulamaların uluslararası uygunluğunun araştırılması konusunda Spor Eczacılarına görevler düşer;

o Üniversitelerde lisans ve lisansüstü derecelerde kursların düzenlenmesi
o Mezuniyet sonrası, WADA, IOC ve diğer kurumların online eğitim programları düzenlemeleri

 • Bu tarz organizasyonlarda, Spor Eczacıları ;

Sporcular ve Sporcu Destek Personelleri için Dopingle mücadele eğitim programlarının tasarlanmasında ve geliştirilmesinde etkin rol alabilirler

 • Spor Eczacıları, ulusal ve uluslararası organizasyon vasıtasıyla, diğer Sporcu destek personellerinin eğitimlerini geliştirip yaygınlaştırabilirler.
 • Sporda ilaç kullanımının bilimsel ve sosyal bilimsel yönlerine ilişkin araştırma fonlarının mevcudiyeti ve araştırma projelerinin geliştirilmesi
 • Spor eczacılığı ile ilgili araştırma ve inovasyonun yaygınlaştırılması için dergilerin ve konferansların tespit edilmesi
 1. Hasta-Sporcu Danışmanlığı ve Toplumsal Eğitim Çalışmaları
 • Farklı başarı düzeylerindeki sporcuların eğitiminde spor eczacılarının rolü

o Rekreasyonel seviye – Yerel ve bölgesel spor kulüpleri

o Orta seviye – Ulusal spor organizasyonları ve Kolejler

o Elit seviye – Uluslararası Federasyonlar, NADO’lar, WADA, Sporcu Sosyal Yardımları dahil

 • Sporcuların eczacı liderliğindeki eğitimi için gerekli nitelikler ve akreditasyon
 • Spor eczacılarının sporculara yönelik eğitim programlarının tasarımı ve uygulanmasındaki rolü.

Bütün bu bilgiler ışığında

FIP, aşağıdaki alanlardan bir veya daha fazlasında uygun uzmanlığa sahip kişiler tarafından vaka çalışması sunumlarını davet etmektedir:

 • Sporcularla profesyonel bir klinik ortamda çalışma deneyimi
 • Eczacı veya dopingle mücadele rolü kapsamında spor etkinliklerinde çalışma deneyimi
 • Dopingle mücadele ile ilgili dopingle mücadele, test, laboratuvar veya sporcu eğitimi alanında çalışmak
 • Ulusal bir spor organizasyonu veya dopingle mücadele organizasyonu ile çalışmak ve sporda uyuşturucu sorunlarına katkıda bulunmak
 • Spor hekimliği veya spor yaralanması ile ilgili klinik bir alanda çalışmak

Related Posts